Tjänster för verksamheter

Tjänster för verksamheter

 

Arbetsmiljöanalys

Identifiering av risker för stressrelaterad ohälsa och av möjligheter för hälsofrämjande sker med hjälp av väl etablerade instrument för bedömning av ERI (ansträngning/belöning-balans), Krav-Kontroll, socialt klimat på arbetsplatsen, utmattning, arbetsrelaterad flow.

 

Skräddarsydd expertis

Exodus erbjuder skräddarsydd expertis vid:

 

  • Organisationsförändringar
  • Rehabiliteringsärenden

 

..avseende:

 

  • Arbetsmiljö
  • Hälsa och välbefinnande
  • Produktion och prestation

 

Kurser 

Exodus erbjuder kurser inom: 

 

  • Hälsofrämjande ledarskap
  • Att förebygga stressrelaterad ohälsa och främja arbetsglädje

 

Föreläsningar

Exodus erbjuder även föreläsningar kring: 

 

  • Flow: Att organisera för motivation och produktion
  • Arbetsmiljö i praktiken: att förebygga stressrelaterad ohälsa
  • Lean produktion och medarbetares hälsa