För verksamheter

Stöd för verksamheter

 

Läs mer om tjänster för verksamheter

 

 

Handledning

Exodus erbjuder stöd och expertis till personer med ansvar för andras välbefinnande. Chefer på olika nivåer i verksamheter befinner sig i en pressad arbetssituation med ansvar för medarbetares hälsa samtidigt som krav och begränsningar i handlingsutrymme ovanifrån. Personalansvariga kan uppleva sig sakna verktyg och förutsättningar för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö, och befintliga riktlinjer och föreskrifter kan vara svåra att omsätta i praktik.

 

För hur höga krav är egentligen för höga krav, hur kan någon som varit sjukskriven bäst stöttas, och hur kan en hälsofrämjande miljö skapas inom arbetssätt och produktionsmått och -mål som verksamheten kräver? Att investera i ett stöd till chefer och personalansvariga är ett sätt att åstadkomma en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

 

 

Arbetsmiljöanalys: prevention och hälsopromotion

Stressrelaterad ohälsa kan förebyggas. Det råder inga tvivel om vilka riskerna är i den psykosociala arbetsmiljön. Exodus erbjuder arbetsmiljöanalys och identifiering av risker för stressrelaterad ohälsa såväl som möjligheter för arbetsglädje, motivation och prestation. Analyserna baseras på validerade och reliabla instrument samt på gedigen forskning och teori.

Läs mer: Live Long and Prosper: Health-Promoting Conditions at Work

 

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. En hälsofrämjande arbetsmiljö leder inte bara till ökat välbefinnande utan även till motivation, lärande och hög prestation. Exodus erbjuder föreläsningar, kurser och skräddarsydd expertis avseende prevention av stressrelaterad ohälsa och hälsofrämjande arbetsmiljö.

 

 

Organisationsförändringar

Organisationsförändringar och effektiviseringar tillhör vardagen för de flesta verksamheter. Det innebär också förändringar i risker och möjligheter. Det är viktigt att analysera olika aspekter av en organisationsförändring och dess betydelse för olika grupper av anställda.

Läs mer:  Konsekvenser av Lean produktion för medarbetares hälsa

 

 

Rehabilitering

Det kan vara svårt att som arbetsgivare veta hur man bäst agerar för att underlätta en återgång i arbete efter sjukskrivning. Hur ska man tänka kring arbetsuppgifter för personer som återgår efter sjukskrivning? Vilken betydelse har arbetsplatsen och arbetsgruppen i rehabiliteringen? Och hur fungerar egentligen sjukförsäkrings- och välfärdssystemet? Exodus erbjuder även föreläsningar och skräddarsydd expertis avseende återgång i arbete.