Stress & hälsa

Stress & hälsa

 

”Det är mycket nu”. Verkar det bli mindre snart?

Alltfler drabbas av besvär som beror på stress: att inte längre orka umgås med sina barn, sömnproblem, växande känslor av värdelöshet, att det aldrig räcker hur mycket vi än anstränger oss, att inte längre kunna slutföra en mening eller hantera uppgifter som kräver mer än ett steg…

 

 

Att försöka laga trasiga individer i en skadlig miljö

Arbetets organisering, inte individens ansvar och skuld. Det är ingen gåta vad som orsakar stressrelaterad ohälsa. Krav på att ofta eller alltid arbeta snabbt, hantera fler arbetsuppgifter än vad som hinns med, att ställas inför höga känslomässiga krav och ansvar är en tydlig riskfaktor. Ibland räcker vårt lönearbete för att göra oss sjuka. I andra fall är kraven i arbetet hanterbara men lämnar ingen energi kvar för att hantera konflikter i relationer, sjukdom och andra krav som är oundvikliga i den mänskliga tillvaron.

 

”Det är folks privata problem som gör dem sjuka!”

De största riskerna för stressrelaterad ohälsa finns i arbetsmiljön. Därför är arbetsplatsens förebyggande arbete grundläggande.

 

”En del tycker faktiskt om att ha mycket att göra.”

Stress och höga krav är inte motiverande. Forskning visar att motivation och arbetsglädje inte skapas av höga krav utan av möjligheter att använda färdigheter, frihet att välja hur arbetsuppgifter ska utföras, och av tillitsfullt samarbete i arbetsgruppen. Detta utgör en hälsofrämjande arbetsplats där stressrelaterad ohälsa förebyggs och både individer och verksamhet tillåts utvecklas och växa.