Om utbrändhet

Förebygga utbrändhet? Minska kraven i arbetet!

 

Att höga krav utgör en risk för såväl utmattningssyndrom och depression som för hjärt- och kärlsjukdom är ingen nyhet. Därför blev vi inte förvånade när vi undersökte svaren från över 1700 medarbetare i vitt skilda verksamheter och fann att ju oftare man behövde arbeta snabbt och hantera många arbetsuppgifter desto större var risken för symptom på utmattning två år senare.

 

Vad som var förvånande var att risken för utmattning var lika stor oavsett hur goda förutsättningar som annars fanns i arbetet. Det inte spelade någon roll om det fanns möjligheter att bestämma hur arbetsuppgifter skulle hanteras, möjligheter att använda färdigheter, möjligheter till samarbete och att få hjälp av kollegor i arbetsgruppen –inte så länge kraven var höga. Detta ”handlingsutrymme” och ”sociala stöd” brukar både i forskning och praktik annars antas vara ”resurser” som skyddar individer mot de höga kravens skadliga effekter.

 

Detta har konsekvenser för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering:

 

  • Kraven måste sänkas för att förhindra att medarbetare blir sjuka av arbetet. Det måste finnas tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna och arbetsbördan måste vara hanterbar. Man behöver även ta hänsyn till hur känslomässigt och kognitivt krävande är arbetet är. Så länge kraven är höga så räcker det inte med ett gott socialt stöd eller handlingsutrymme, även om dessa aspekter i sig är viktiga för en god arbetsmiljö.

 

  • Förebyggande arbete är en grundläggande nödvändighet. Personer som uppvisade vissa symptom vid första tillfället hade allvarligare symptom två år senare –också oavsett det sociala stödet och handlingsutrymmet. Personer med symptom på utmattning blir inte bättre om de är kvar i ett arbete –eller återvänder efter en sjukskrivning som inte tillät full rehabilitering –där symptomen redan börjat visa sig. Därför är det viktigt att förebygga den stressrelaterade ohälsan innan den bryter ut.