Live long and prosper

Hälsofrämjande faktorer i arbetet

 

Avhandlingen identifierar beslutsutrymme, socialt kapital och innovativt lärandeklimat som förutsättningar för motivation, absorption, arbetsglädje och prestation.


Att kunna fatta beslut och använda färdigheter i arbetet är en grundläggande hälsofrämjande resurs som i sin tur stärker individen i att dra nytta av andraresurser: individers beslutsutrymme påverkar i vilken utsträckning det är möjligt att samarbeta och lösa problem i grupp, känna tillit till och ta stöd av kollegor, och tänka nytt och innovativt.

 

Verksamheter som vill både främja medarbetares hälsaoch sin produktion bör organisera arbetet så att medarbetare har möjligheter att fatta beslut och använda färdigheter, både individuellt och kollektivt i grupp.

 

 

Länk till avhandlingen:

Linköpings universitet

 

Media i urval:

Arbetet

Linköpings universitet