Om lean och arbetsmiljö

Hur påverkar Lean produktion arbetsmiljö och hälsa?

 

Många organisationer genomför förändringar med syftet att effektivisera produktionen och verksamheten. Det kan röra sig om att standardisera det mest effektiva sättet att arbeta på, att reducera arbetsuppgifter och moment i arbetet som inte verkar bidra till produktionen eller verksamheten (”slöseri” med tid och medel), och att ha en övergripande ambition att ständigt förbättra produktionsprocessen: minska slöseriet och hitta allt mer effektiva sätt att arbeta på och standardisera.

 

När sättet att arbeta på förändras, förändras förutsättningarna i arbetsmiljön. Härigenom påverkas hälsa och välbefinnande.

 

Få produktionsprinciper utgör några mirakelkurer både från medarbetarnas perspektiv och ur produktionssynpunkt – oavsett hur snygga böckerna ser ut och hur välklädda förespråkarna är.  Det enda man kan vara säker på är att en förändring, vad den än kallas, kommer förändra arbetsmiljön och förutsättningarna för anställda – frågan är vilka förändringar man vill åstadkomma.

 

Motverka ohälsa och produktionsförlust genom att analysera planerade förändringar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

 

  • Ett standardiserat arbetssätt kan utgöra en hälsorisk genom minskat handlingsutrymme och ökade krav – oavsett om det är det mest effektiva sättet att arbeta på.

 

  • Reducering av moment som verkar vara ”slöseri” och störningar ur ett produktionsperspektiv kan eliminera nödvändiga möjligheter till vila, reflektion och socialt samspel.

 

  • Förbättringsarbeten kan utgöra en möjlighet att förbättra även arbetsmiljön.

 

 

Länk till rapporten:

Arbetsmiljöverket

 

Presentation av rapporten:

Arbetsmiljöverket