För privatpersoner

Stöd för privatpersoner

 

Psykologsamtal

Exodus erbjuder individuella psykologsamtal till alla och riktar sig speciellt till personer som drabbats av stressrelaterad ohälsa.

 

Vägen tillbaka kan vara lång. En sjukskrivning kan innebära att existentiella frågor väcks: om meningen med tillvaron under förändrade förutsättningar, om värderingar och möjligheter och hinder för att handla i linje med dessa. Kanske är slutsatsen att en förändring i tankemönster och beteende är önskvärd (KBT) – eller kanske är problemet ett annat.