Om Exodus

Exodus psykolog- & arbetsmiljöstöd

 

Riktar sig till privatpersoner och verksamheter:

 

Privatpersoner som söker psykologstöd, främst avseende stressrelaterad ohälsa och frågor som rör arbete, sjukskrivning och rehabilitering. 

Läs mer om tjänster för privatpersoner.

 

Verksamheter som vill förebygga psykisk ohälsa och främja välbefinnande, och därmed öka sin lönsamhet och attraktivitet. 

Läs mer om tjänster för verksamheter.

 

 

Exodus bygger sitt arbete på aktuell forskning om den psykosociala miljöns betydelse för hälsa och om rehabilitering av stressrelaterad psykisk ohälsa.

 

Exodus arbetar med ett existentiellt och sociologiskt perspektiv. Vi har alla olika förutsättningar för vår tillvaro och för våra möjligheter att välja hur vi vill leva.  Vi begränsas av vår tillgång till ekonomiska och sociala resurser. Ett existentiellt perspektiv hjälper till att reflektera över existensen och klargöra värderingar, möjligheter och hinder, och därmed kunna engagera sig i tillvaron.